Cofidis

Team Jersey
2020 Cofidis Jersey
Team Riders
  • 41. Elia Viviani
  • 42. Simone Consonni
  • 43. Nathan Haas
  • 44. Mathias Le Turnier
  • 45. Marco Mathis
  • 46. Fabio Sabatini
  • 47. Kenneth Vanbilsen